A weboldalon sütiket (cookie-kat) használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk látogatóinknak.

A "Funkcionális, elengedhetetlen" sütik az oldal működéséhez szükségesek. A "Statisztika" sütik a látogatáselemzéshez szükségesek mely segítségével mérni tudjuk oldalunk teljesítményét. A "Közösségi média, marketing" sütik engedélyezésével oldalunk közésségi média szolgáltatásait veheti igénybe, valamint böngészési szokásainak megfelelő személyre szabott hirdetéseket kaphat.
Választása eltárolásához is sütit használunk, hogy böngészőjében legközelebb is a választásának megfelelően jelenhessen meg az oldalunk.

Az alábbi süti beállításokat alkalmazhatja:

Funkcionális sütik
Ezek a sütik az oldal működéséhez szükségesek, melyekben az oldal személyreszabott beállításait tároljuk az Ön részére.

Statisztikai sütik
Látogatáselemzéssel kapcsolatos sütik, melyen keresztül visszajelzést kaphatunk látogatóinkról, a meglátogatott oldalakról, oldalunk teljesítményéről. Ezen tapasztalatok alapján fejleszthetjük weboldalunkat, hogy a lehető legjobb felhasználói élményt nyújtsa.

Közösségi média és marketing sütik
Közösségi hálózatokhoz tartozó sütik teszik lehetővé, hogy a felhasználók megoszthassák az általuk kedvelt tartalmakat az ismerőseikkel. A marketing sütik segítségével pedig személyre szabott hirdetéseket tudunk megjeleníteni az ön számára, böngészési szokásainak elemzésével.

Részletek a Cookie-k kezeléséről...

Ezt a felületet a láblécben található "Cookie beállítások" hivatkozásra kattintva a későbbiekben is elérheti, a beállításait így a későbbiekben megváltoztathatja.

Pénztárgép üzletágunk elköltözött! Új irodánk: 7400 Kaposvár, Buzsáki u. 48.

Menü Info

Adatvédelmi irányelvek

Ez a dokumentum tárolt formában, PDF formátumban ezen a linken keresztül is elérhető: adatkezelesi_tajekoztato.pdf

Adatkezelési tájékoztató

 

MÓDOSÍTÁS DÁTUMAMÓDOSÍTÁST VÉGEZTE
2018.05. 24.Farkas Róbert

 

Tartalom

1. Bevezetés
2. A Tájékoztató célja és hatálya
3. Az Adatkezelő és elérhetőségei
4. Az Adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei
5. Fogalom meghatározások
6. További fogalommeghatározások
7. Az adatkezelés elvei
8. Az adatkezelések lehetséges jogalapjai és céljai
9. Az adatkezelés biztonsága
10. Adatfeldolgozás
11. Az érintettek jogai
12. Intézkedési határidő
13. Az Adatkezelési Tájékoztató módosítása
14. Egyéb adatkezelések
15. Jogérvényesítési lehetőségek

Mellékletek
1.sz. melléklet Adatkezelési Tájékoztató kamerával történő megfigyeléshez kapcsolódó adatkezelésről
2.sz. melléklet Adatkezelési tájékoztatás munkaerő-felvétellel kapcsolatos adatkezelésről
3.sz. melléklet Adatkezelési tájékoztató munkaviszony létesítéséhez szükségesadatkezelésről 144.sz. melléklet Adatkezelési tájékoztató munkaviszony megszűnését követő adatkezelésről
5.sz. melléklet Számítástechnikai és Infokommunikációs eszközök használata által történő adatkezelés
6.sz. melléklet Adatkezelési tájékoztató külső szolgáltatók, beszállítók, szerződött partnerek és vevők adatkezelésével kapcsolatban

 

1. Bevezetés

A Somogy Informatika Kft. (székhelye: 7400 Kaposvár, Buzsáki u. 48., cégjegyzékszám: 14-09-301573; ügyvezető: Bánfalvi Ildikó; a továbbiakban: Adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy működésével kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor az Adatkezelő különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletének (Általános Adatvédelmi Rendelet vagy GDPR) valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) rendelkezéseit.

Az Adatkezelő elkötelezett ügyfelei/partnerei/vendégei/munkavállalói személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei/partnerei/vendégei/munkavállalói információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Az adatkezelő az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

2. A Tájékoztató célja és hatálya

E Tájékoztató célja, hogy meghatározza az Adatkezelőnél vezetett nyilvántartások törvényes rendjét, valamint biztosítsa az adatvédelem alkotmányos elveinek, az információs önrendelkezési jognak és adatbiztonság követelményeinek érvényesülését. A Tájékoztató további célja, hogy rögzítse a Somogy Informatika Kft. által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket, a Somogy Informatika Kft. adatvédelmi és adatkezelési politikáját, amelyet a Somogy Informatika Kft., mint Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismer el.

A Tájékoztatóelválaszthatatlan részét képezik az egyes adatkezelési tevékenységekre vonatkozó tájékoztató mellékletek.

3. Az Adatkezelő és elérhetőségei:

Név: Somogy Informatika Kft.
Székhely: 7400 Kaposvár, Buzsáki u. 48.
E-mail: info@sominfo.hu
Telefon: +36 82/529-900


4. Az Adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei:

A hatályban lévő jogszabályok értelmében a Somogy Informatika Kft-nek nem szükséges adatvédelmi tisztviselőt kinevezni.

5. Fogalom meghatározások

I. Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

II. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így különösen a személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása vagy megváltoztatása, lekérdezése, betekintése, felhasználása, közlése továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése, illetve megsemmisítése

III. Adatkezelő: aki az adatkezelés céljait és eszközeit – önállóan vagy másokkal együtt – meghatározza.

IV. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel

V. Tájékoztató: az Adatkezelő jelen adatkezelési tájékoztatója;

VI. Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak

 

6. További fogalommeghatározások

E-mail: (Electronic mail) Elektronikus levél. A neve utal az írás, illetve továbbítás módjára, amely teljes egészében elektronikus úton megy végbe számítógépes hálózatok segítségével.

Internet: Az Internet (Internet Working System) számítógépes hálózatok világhálózata (un. metahálózat), amely behálózza az egész Földet, összekapcsolva kormányzati, katonai, kereskedelmi, üzleti, oktatási, kutatási, és egyéb intézményeket, valamint egyéni felhasználókat.

Biztonságtechnikai kamera: Speciálisan biztonságtechnikai alkalmazásokra kifejlesztett kamerák kis energiafelhasználású berendezések, stabil, megbízható képminőséggel. Feladattól függően általában fekete-fehér vagy igény szerint színes, elsősorban nappali vagy érzékenyebb kialakítású éjjel-nappali stb. lehetnek, rendkívül széles skálán mozogva a felbontás, fényérzékenység, torzítás stb. értékek tekintetében.